Europese prijs interventie architecturaal erfgoed 2019 voor Ma

Donderdag 13 juni 2019 ontving Ma² in Barcelona de Speciale prijs van de jury voor de restauratie van huis Saint-Cyr, een meesterwerk in Art nouveau.


“Gezien alle voorgestelde werken besloot de wedstrijddirectie dit jaar een speciale prijs uit te reiken voor de restauratie en interventie van een pand, waar een bewijs werd geleverd van het hoogste kwaliteitsniveau, met uiterste precisie uitgevoerd, gekoppeld aan een uitstekende technische en methodologische aanpak.” 
Een schitterende erkenning voor de wetenschappelijke benadering en de restauratie van het smeedwerk door het team van Ma² en alle andere medewerkers aan dit kunstwerk van Gustave Strauven. De jury onderstreepte het “uitstekende werk dat alle karakteristieken van dit iconisch gebouw in de kijker plaatst”. 


De AADIPA wedstrijd


De Europese Prijs voor de Interventie van Architecturaal Erfgoed AADIPA werd gecreëerd in 2013 en is een tweejaarlijkse wedstrijd die georganiseerd wordt door AADIPA (Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico) met de steun van COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña). 
Vertrekkend van de overtuiging dat opmerkelijk patrimonium, als de motor van sociale integratie en belangrijk socio-economisch netwerk, het verdient om naar waarde geschat te worden, wil deze wedstrijd kwaliteitsvolle projecten onderscheiden en bekendmaken die deel uitmaken van het collectief geheugen. In 2018 ondertekenden trouwens de Europese en Belgische ministers van Cultuur in de Verklaring van Davos een tekst “voor een kwalitatief hoogstaande bouwcultuur in Europa”. 


De AADIPA-wedstrijd is verdeeld over 2 categorieën:


- Categorie A - Interventie van onroerend erfgoed. 
- Categorie B - Buitenruimtes. 


Voor deze vierde editie ontving het selectiecomité van de wedstrijd 239 inschrijvingen uit 23 verschillende landen. Tijdens het analyseren van al deze projecten stond de jury versteld van de wetenschappelijke aanpak en de systematische uitvoering door Ma², waardoor de jury besloot een SPECIALE PRIJS RESTAURATIE in te voeren.


Meer info here.
 

De interventie van MA2 voor huis Saint-Cyr


Deze parel in art nouveau, in 1900 ontworpen door architect Gustave Strauven en in 1988 geklasseerd, werd zopas volledig gerestaureerd. Zowel het interieur als de daken, de achtergevel en de buitenruimtes ondergingen een minutieuze restauratie. 
Onder leiding van Francis Metzger en de architecten van Ma², waaronder Lise Cuykens, werd er in 2015 gestart met een ingrijpend restauratieproject. Archieven werden bestudeerd, overblijfselen, lagen en resterende materialen werden blootgelegd en opnieuw tot leven gewekt, om zo de essentie van het oorspronkelijke ontwerp van de architect weer te geven. Het was een boeiende herontdekking van de veelheid aan stijlen en de oorspronkelijke decors die de basis vormen van dit originele meesterwerk. 
Deze interventie werd mogelijk gemaakt dankzij de Ma²-methode, gekoppeld aan de medewerking en gezamenlijke inspanningen van bouwbedrijf In Advance, diverse ambachtslui en bedrijven die bij dit project betrokken waren, experten van het KIK/IRPA, de Directie Cultureel Erfgoed en natuurlijk ook de bouwheer zelf. Daarnaast werd er reeds in 2011 een eerste renovatie uitgevoerd, die van de voorgevel, door SumProject en Origin Architecture & Engineering.
Het renovatieproject omvatte onder meer de restauratie van het glasraam in de grote traphal, de reconstructie van het Japanse decor van de hoofdingang, de restauratie van de tegels en wanddecoraties, de herstelling van de granietvloeren in hun oorspronkelijke kleuren en composities, de restauratie van de ronde schouw in zijn originele staat met groene, geglazuurde bakstenen, het opnieuw drukken van het reliëfbehang met groene achtergrond en bronzen motief, enz.
 

Delen
Découvrez le projet Saint-Cyr huis